facebook  instagram    phone +420 774 412 618

Postup při osazování ocelových zárubní CHADIM určených do sádrokartonových příček

K montáži sádrokartonových příček se používají SDK desky a stěnové profily UW, CW UA. Pravidla sestavování jsou určena návody na sestavování výrobce příslušného sádrokartonového systému. Vlastní zárubeň se k této konstrukci upevňuje přišroubováním kotevních úchytů

1)      Kontrola před osazením

 • zjištění a odstranění vad na zárubni, způsobených především dopravou nebo nesprávným uskladněním zárubní
 • dále je nutno zkontrolovat rozměr šíře zárubně v polodrážce v místě nadpraží a prahové spojky, poloha závěsů a zámkových otvorů polodrážky (zvlášť při osazování atypů)
 • při zjištění vady, kterou není možno odstranit přímo na stavbě – zárubeň neosazujte a reklamujte

2)      Ustavení a zajištění polohy

 • osazení středu zárubně nad střed otvoru, který je vyznačen na podlaze
 • vyrovnání zárubně do směru líce ke zdi nebo příčky a kontrola budoucího otevírání podle stavebních výkresů (pravé nebo levé dveře)
 • zárubně v základním provedení jsou bez zapuštění do podlahy. Osazují se tedy na hotovou podlahu.
 • není-li tomu tak, provede se kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží zárubně. Tato výška se rovná jmenovité výšce zárubně (i dveří) zmenšené o výšku metrového váhorysu, tedy nejčastěji 970mm (při výšce dveří H=1970mm)
 • vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží a případná korekce podložením u kotevních úchytů

3)      Ukotvení

 • upevnění k profilům sádrokartonové konstrukce sestavené podle návodu výrobce SDK systému se provede přišroubováním každého kotvícího úchytu alespoň dvěma šrouby
 • při montáži se kontrolují průchozí rozměry

4)      Očištění

 • po dokončení montáže příčky se provede očištění povrchu zárubně
 • následně se provede obnovení základního nátěru zárubně pro zajištění dostatečné protikorozní ochrany povrchu zárubně do doby provedení jejího konečného nátěru

V Batelově, dne 20. června 2021