facebook  instagram    phone +420 774 412 618

Ocelové zárubně CHADIM - použití, pokyny k údržbě a ošetřování

1. Použití: ocelové zárubně jsou určeny k ohraničení průchozích dveřních otvorů uvnitř staveb nebo na vstupu do staveb a zpravidla slouží jako funkční podpora pro instalaci dveří do stavby. Zabudování do stavby je nutno provést dle montážních návodů vydaných pro jednotlivé typy ocelových zárubní firmou CHADIM. Zárubně jsou pevně spojeny se stěnami stavby, a obvykle i s podlahou, nejsou však nosným konstrukčním prvkem. Vždy musí být zabudovány do podpůrné konstrukce (zděná stěna, železobetonová stěna, konstrukce sádrokartonové stěny apod.). Ocelové zárubně vyráběné firmou CHADIM  byly posouzeny autorizovanou osobou a ověřeny z pohledu použití jako bezpečné.

2. Údržba: ocelové zárubně jsou s ohledem na svoji konstrukci téměř bezúdržbové, nebo jen s minimálními nároky na údržbu. Ta je zpravidla zaměřena pouze na ošetření spodních dílů závěsů (zpravidla je to i součástí pokynů na údržbu dveří), a to takto:

- prvotní ošetření spodních dílů závěsů je nutno provést při první instalaci dveří do zárubní. Doporučeno je odstranění případného nátěru z čepu závěsu (pokud je na povrchu čepu vrstva nátěrové hmoty) a namazání čepu a dosedací plochy závěsu mazacím tukem, tak aby bylo zajištěno snadné otevírání a zavírání dveří, bez nutnosti vynaložení zvýšené síly.

- další průběžné ošetření spodních dílů závěsů mazacím tukem je nutno provést maximálně po 10 000 cyklech otevření a zavření dveří (minimálně však 1x za rok), tak aby nedošlo k zatuhnutí nebo zareznutí závěsů.

- V případě že jsou zárubně zabudovány v části stavby kde dochází ke kontaktu s vnějším prostředím a vnějšími klimatickými podmínkami, nebo v části stavby kde je zvýšené riziko koroze, tak je nutné pravidelně (min. 1x rok) provádět kontrolu nátěru zárubní a případně dle potřeby nátěr obnovit, tak aby byla zajištěna ochrana proti korozi, která může v krajním případě negativně ovlivnit konstrukci zárubní a bezpečnost při používání dveří osazených v zárubni.

3. Ošetřování: ošetřování zárubní v průběhu jejich použití je zaměřeno zejména na očištění jejich povrchu od ulpívajících nečistot. Toto ošetřování je doporučeno provádět vlhkým bavlněným hadrem napuštěným vodouředitelným saponátem (např.Jar) a následným utřením suchým a čistým bavlněným hadrem. Při ošetřování povrchu zárubní nesmí být použity látky, které mohou způsobit mechanické poškození povrchu nebo vzhledu povrchu (např. prášky nebo pasty s abrazivem), látky které by mohly způsobit poleptání povrchu (např. organická rozpouštědla) a rovněž nesmí být použity látky, které mohou způsobit vznik koroze jednotlivých částí (např. chemikálie).

Upozornění: při uplatnění vad v rámci záruky musí být prokazatelně doloženo provádění výše uvedené údržby a zároveň dodržení stanovených zásad ošetřování. V případě pochybností nemusí být záruka uznána.